Waar en hoe kan een aanvraag worden ingediend?

09/03/2016

Een aanvraag voor een voorafgaande beslissing of een prefilingaanvraag kan worden ingediend per gewone of aangetekende brief naar ons adres:

Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken,
t.a.v. de heer Steven Vanden Berghe, Voorzitter, 
Wetstraat 24 
1000 Brussel

De aanvraag of prefilingaanvraag kan ook per e-mail worden ingediend: dvbsda@minfin.fed.be