Waar en hoe kan een aanvraag worden ingediend?

08/05/2023

Een aanvraag voor een voorafgaande beslissing of een prefilingaanvraag kan worden ingediend per gewone of aangetekende brief naar ons adres:

Postadres:
FOD Financiën – Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
t.a.v. de heer Bart Van Humbeeck, Voorzitter,
Afdeling Ruling
Koning Albert II laan 33 – bus 026
1030 Brussel

 

Kantooradres:
Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken,
t.a.v. de heer Bart Van Humbeeck, Voorzitter, 
Wetstraat 24 
1000 Brussel

 

De aanvraag of prefilingaanvraag kan ook per e-mail worden ingediend: dvbsda@minfin.fed.be