• Binnen welke termijn worden de aanvragen beantwoord?

  02/10/2014

  Om op de verschillende situaties zo goed mogelijk te kunnen inspelen, bepaalt de wet geen beperkende termijn maar enkel een indicatieve termijn van drie maanden.

  De rulingdienst en de...

 • FAQ betreffende de uiterste indieningsdatum inzake verrekenprijzen en aftrek voor innovatie-inkomsten.

  27/04/2023

  Wat is de uiterste indieningsdatum inzake verrekenprijzen en aftrek voor innovatieinkomsten?

  De DVB wenst er de aandacht op te vestigen dat prefilingaanvragen of aanvragen die niet...

 • Inhoud van een aanvraag

  27/10/2014

  De aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

  Een aanhef waarin wordt gevraagd naar een voorafgaande beslissing overeenkomstig de wet van 24 december 2002 tot wijziging...

 • Voor welke belastingen kan er een aanvraag tot voorafgaande beslissing worden ingediend?

  27/10/2014

  U kan een aanvraag tot voorafgaande beslissing indienen voor de materies inzake de vestiging en de invordering van de belastingen die onder de bevoegdheid vallen van de Federale Overheidsdienst...

 • Waar en hoe kan een aanvraag worden ingediend?

  27/10/2014

  Een aanvraag voor een voorafgaande beslissing of een prefilingaanvraag kan worden ingediend per gewone of aangetekende brief naar ons adres:

  Postadres:...

 • Waarom een Prefiling?

  27/10/2014

  Bij complexe vragen kan het nuttig zijn om de aanvraag voor een voorafgaande beslissing door een prefilingaanvraag te laten voorafgaan.

  Door deze prefilingfase kan het indienen van een...

 • Wanneer kan ik mijn rulingaanvraag indienen?

  27/10/2014

  Vanaf ...

  • Het ogenblik waarop een concrete verrichting overworgen wordt. 
  • De prefilingmeetings kunnen anoniem verlopen. 

  Tot ......

 • Wie kan een aanvraag indienen?

  27/10/2014

  Elke belastingplichtige, d.w.z.:

  • een natuurlijke persoon ;
  • een rechtspersoon (vennootschap, stichting, vzw, ...) die al dan niet inwoner van België is.