Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Financiën streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet alle elementen op onze website zijn even toegankelijk.

FOD BOSA, die onze site technisch beheert, voerde reeds een aantal toegankelijkheidsaanpassingen uit, maar de site werd nog niet geaudit. Mogelijk zijn bepaalde inhoudelijke elementen (zoals bv. pdf’s) niet toegankelijk.

Onevenredige last

De audit staat gepland voor het najaar van 2020

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring

  • is opgesteld op 19/08/2020
  • werd opgesteld door het webteam van FOD Financiën
  • is voor het laatst herzien op 19/08/2020

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van de FOD Financiën kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

e-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: Federale Ombudsman

11/09/2020