Regularisatie Fiscale / Sociale

 • FAQ

  13/07/2023
  FAQ's betreffende DLU QUATER (Wet van 21 juli 2016).
 • Formulieren – luik 1

  18/08/2016
  9 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
 • Wetgeving

  01/08/2016
  21 JULI 2016. - Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie