College

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 13 augustus 2004 is het college dat belast is met de leiding van de dienst, samengesteld uit minstens drie en hoogstens  zes leden die worden aangesteld voor een duur van vijf jaar. Deze aanstelling is hernieuwbaar. 
De minister van Financiën duidt de Voorzitter aan onder de leden van het bovengenoemde college.

Het college vergadert eenmaal per week om een beslissing te nemen over uw vraag om voorafgaande beslissing of uw aanvraag tot regularisatie.

Het college bestaat uit de volgende leden :

 

Materie :

Verdeling materie onder Collegeleden

 

26/04/2024