Welkom op de website van de Ruling

De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) is een autonome dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) die zich uitspreekt over alle vragen met betrekking tot...

Wat is een ruling?

Een ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. 

Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want ze bindt alle diensten van de FOD Financiën, m. a. w. alle diensten van de FOD Financiën moeten deze ruling in acht nemen.

Vragen/Antwoorden

Een prefiling indienen

 1. U meent aanspraak te kunnen maken op een aanvraag tot ruling.
  (Zie: Wie kan een aanvraag indienen?Welke belastingen?Wanneer indienen?)
 2. Het is misschien nuttig om uw eventuele rulingaanvraag te laten voorafgaan door een “Prefilingaanvraag”?
  (Zie: Waarom een Prefiling?)
 3. Na een volledige analyse van uw “Prefilingdossier” kunt u worden uitgenodigd om een officiële rulingaanvraag in te dienen.
  (Zie: Welke gegevens moet een aanvraag bevatten?Waar moet een aanvraag worden ingediend?)
 4. Na ontvangst van de aanvraag stelt het team een voorafgaande beslissing op die u alleen na de aanvaarding ervan door het College van de DVB aangetekend wordt toegestuurd.
  (Zie: Binnen welke termijn worden de aanvragen beantwoord?)