Ruling

Wat is een ruling?

Een ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want ze bindt alle diensten van de FOD Financiën, m. a. w. alle diensten van de FOD Financiën moeten deze ruling in acht nemen.

Voor welke belastingen kan er een aanvraag tot voorafgaande beslissing worden ingediend?

U kan een aanvraag tot voorafgaande beslissing indienen voor de materies inzake de vestiging en de invordering van de belastingen die onder de bevoegdheid vallen van de Federale Overheidsdienst Financiën, dit wil zeggen:

 • Directe belastingen
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting der niet-inwoners
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Roerende voorheffing
  • Onroerende voorheffing1
  • Verkeersbelasting2
  • Belasting op de inverkeerstelling2
  • Eurovignet2
  • Taks op de automatische ontspanningstoestellen3
  • Taks op de spelen en weddenschappen3….
 • Btw
 • Registratie- en successierechten4
 • Douane en accijnzen
   

1. In Vlaanderen is het Vlaams Gewest bevoegd. 
2. In Vlaanderen is het Vlaams Gewest bevoegd  - In  Wallonië is het Waals Gewest bevoegd.

3. In  Wallonië is het Waals Gewest bevoegd.
4. In Vlaanderen is het Vlaams Gewest bevoegd voor de erfbelasting (het successierecht en het recht van overgang), de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.

 

 

09/02/2016