Ruling

Wat is een ruling?

Een ruling (voorafgaande beslissing) kan worden gedefinieerd als een beslissing waarmee de FOD Financiën bepaalt hoe de belastingwetten zullen worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

Deze ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager want ze bindt alle diensten van de FOD Financiën, m. a. w. alle diensten van de FOD Financiën moeten deze ruling in acht nemen.

Voor welke belastingen kan er een aanvraag tot voorafgaande beslissing worden ingediend?

U kan een aanvraag tot voorafgaande beslissing indienen voor de materies inzake de vestiging en de invordering van de belastingen die onder de bevoegdheid vallen van de Federale Overheidsdienst Financiën, dit wil zeggen:

 • Directe belastingen 
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting der niet-inwoners
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Roerende voorheffing
  • Taks op de automatische ontspanningstoestellen (enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • Taks op de spelen en weddenschappen (enkel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Btw
 • Registratie- en successierechten (enkel voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Douane en accijnzen
27/01/2022