Kennisgeving

Beslissingen, adviezen en nieuwsbrieven

Beslissingen:

Via de link FISCONETplus  kan u in de databank de reeds gepubliceerde beslissingen raadplegen.

Adviezen en nieuwsbrieven:

Hieronder vindt u « Nieuwsbrieven » en « Adviezen » met betrekking tot bepaalde fiscale materies die binnen de DVB regelmatig worden behandeld.

 • Newsflash DVB - Aanvraag tot voorafgaande beslissing inzake de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten

  30/10/2023
  Standaardformulier prefiling of aanvraag inzake de jaarlijkse taks tot vergoeding der successierechten.
 • Newsflash DVB - Fiscale regularisatie

  13/07/2023
 • Nieuwsbrief december 2019

  12/12/2019
 • Ontwerpaanvraag beroepskosten - studiekosten

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag controlewijziging van een onderneming

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag fusie door overneming van een onderneming

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag inbreng van een bedrijfstak in een onderneming

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag partiële splitsing van een onderneming

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag kosten eigen aan de werkgever

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag - Algemeen

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag - Kwijtschelding schuldvordering

  31/10/2019
 • Ontwerpaanvraag - Vruchtgebruik

  31/10/2019