Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk

Publication date: 
26/02/2021 - 12:30

Circulaire 2021/C/20 over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk werd op 26/02/2021 gepubliceerd (Circulaire 2021/C/20). In deze circulaire wordt onder randnummer 23 het nieuwe standpunt inzake regelmatig en structureel thuiswerk met betrekking tot de toe te kennen forfaitaire kantoorvergoeding opgenomen. De voorwaarden voor de forfaitaire kantoorvergoeding zijn opgenomen onder de randnummers 15 tot 22. Deze circulaire doet geen afbreuk aan de van kracht zijnde rulings op datum van inwerkingtreding van deze circulaire (randnummer 67). Ook voor niet regelmatig en structureel telewerk (randnummers 25 tot 29), evenals voor de bedrijfsleiders en de bijzondere stelsels (randnummers 7 tot 9) kan bij voortduur een ruling aangevraagd worden.