Welkom op de website van de Ruling

De Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) is een autonome dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) die zich uitspreekt over alle vragen met betrekking tot de toepassing van de belastingwetgeving die onder haar bevoegdheid valt of m.b.t. de belastingen waarvan de FOD Financiën voor de inning en invordering instaat (hier worden bepaalde regionale belastingen bedoeld).
14/07/2022