Wie kan een aanvraag indienen?

11/02/2015

Elke belastingplichtige, d.w.z.:

  • een natuurlijke persoon ;
  • een rechtspersoon (vennootschap, stichting, vzw, ...) die al dan niet inwoner van België is.