Waarom een Prefiling?

11/02/2015

Bij complexe vragen kan het nuttig zijn om de aanvraag voor een voorafgaande beslissing door een prefilingaanvraag te laten voorafgaan.

Door deze prefilingfase kan het indienen van een aanvraag voor een voorafgaande beslissing zo goed mogelijk worden voorbereid.

In uw eerste brief en in de daaropvolgende documenten moet u duidelijk aangeven dat het om een prefilingaanvraag gaat.