Inhoud van een aanvraag

11/02/2015

De aanvraag moet de volgende elementen bevatten:

Een aanhef waarin wordt gevraagd naar een voorafgaande beslissing overeenkomstig de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken met vermelding van de fiscale bepalingen waarover een voorafgaande beslissing gevraagd wordt.

  1. De identiteit van de betrokken partijen en de omschrijving van de activiteiten ervan.
  2. Een omschrijving van de voorgenomen verrichting(en).
  3. Een motivering van de aanvraag: in dit gedeelte moet u uitvoerig argumenteren hoe de desbetreffende fiscale wetsbepalingen volgens u dienen toegepast te worden met vermelding van de reden(en) waarom dat volgens u het geval is.  Hierbij kan verwezen worden naar de rechtspraak, naar nrs. uit het Commentaar op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, naar circulaires, naar rechtsleer, …