Wetgeving

16 JUNI 2017. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen
Publication date: 
16/06/2017 - 13:15