Formulieren – luik 3 – Federale Overheid-Vlaamse Gewest

18 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, § 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.
Publication date: 
18/07/2017 - 07:00