Formulieren – luik 1

9 AUGUSTUS 2016. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie
Publication date: 
18/08/2016 - 10:15