Vruchtgebruik

Een vennootschap wenst het vruchtgebruik te verwerven over een onroerend goed om het aan te wenden in het kader van haar beroepswerkzaamheid. Met de aanvraag wenst men zekerheid te verkrijgen over het feit dat de verrichting wordt verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen, dat er geen aanleiding bestaat tot het belasten van een voordeel naar aanleiding van de verrichting en dat de kosten betreffende de verwerving van het vruchtgebruik aftrekbare beroepskosten uitmaken ten name van de vennootschap.