Partiële splitsing van een onderneming

Een onderneming zal partieel worden gesplitst waarbij zij haar operationele activiteit zal overdragen aan een bestaande of nieuw opgerichte vennootschap. De onderneming wil van de DVB de bevestiging krijgen dat de partiële splitsing belastingneutraal zal kunnen plaatsvinden.