Ontwerpaanvraag Kosten eigen aan de werkgever

De werknemers van een onderneming maken kosten die eigen zijn aan de uitoefening van hun functie en door hun aard voor rekening van de werkgever zijn. De onderneming wil van de DVB de bevestiging krijgen dat de forfaitaire vergoedingen die als terugbetaling van deze kosten zullen worden betaald, niet belastbaar zullen zijn in de personenbelasting ten name van de werknemers.