Controlewijziging van een onderneming

De meerderheid van de aandelen van een onderneming zal worden overgenomen door een andere onderneming. De onderneming die het voorwerp uitmaakt van de controlewijziging wil van de DVB de bevestiging krijgen dat de controlewijziging beantwoordt aan rechtmatige financiële en economische behoeften en haar fiscaal overdraagbare bestanddelen bijgevolg behouden zullen blijven.