FOD Financiën

WETSTRAAT 24
1000 BRUSSEL
tel 0257 938 00
fax 0257 951 01

home

   
franšaisFiscale en/of sociale regularisatie: (tot 31 december 2013)


Permanenties eindejaar

Het Contactpunt fiscale regularisaties zal permanentie verzekeren voor de ontvangst van de regularisatiedossiers:

  • op vrijdag 27.12.2013 van 9.00 u tot 16.00 u
  • op maandag 30.12.2013 van 9.00 u tot 16.00 u
  • op dinsdag 31.12.2013 van 9.00 u tot 12.00 u

Ieder dossier dat u aanbiedt op het Contactpunt fiscale regularisaties moet vergezeld zijn van twee ontvangstmeldingen (origineel +kopie). Ze moeten beide al ingevuld zijn door u of uw mandataris voordat u ze aanbiedt op het secretariaat van het Contactpunt fiscale regularisaties.

Deze ontvangstmeldingen kunt u hiernaast onder het deel 'Downloads' raadplegen via de links "Ontvangstmelding".


Wetgeving en informatie

  • 11 JULI 2013 - Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie.
  • 11 JULI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005.

Hiernaast onder het deel 'Downloads' kunt u de regularisatieaangifte, de betreffende wetgeving, de FAQ en de ontvangstmelding (kopie en origineel) downloaden.

 

Downloads

pdf Regularisatieaangifte
(20 kb - pdf-document)

pdf Ontvangstmelding - origineel
(24 kb - pdf-document)

pdf Ontvangstmelding - kopie
(24 kb - pdf-document)

pdf Wetgeving
(428 kb - pdf-document)

pdf FAQ
(18,7 kb - pdf-document)


plan
U vindt ons hier! lees meer >


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Valid CSS

Valid XHTML10